Servicii

Consiliere fiscală

Consultanța fiscală vă permite să faceți plăți fiscale uniforme și raționale, asigurând o reputație de contribuabil precis, reducând totodată nivelul general al plăților fiscale.

Consultanța fiscală este un serviciu strict individual furnizat sub forma unui proiect pe etape, cu fixarea rezultatelor intermediare.

Consultanța fiscală vă va ajuta să alegeți modelul optim de impozitare în funcție de tipul de activitate al organizației și să aduceți baza contractuală, documentele organizatorice interne, elementele de politică contabilă și sistemul de control intern în conformitate cu acest model.

De regulă, dezvoltarea unui astfel de model este precedată de un audit fiscal - o analiză a specificului industriei, a cadrului contractual existent și a contabilității fiscale curente.

Prima etapă de optimizare fiscală este eliminarea erorilor de sistem în contabilitatea fiscală și asigurarea calității cerute a documentelor primare pe baza rezultatelor unui audit fiscal. Acest lucru vă va scuti de surprize sub formă de amenzi pentru auditurile fiscale.

A doua etapă a optimizării impozitelor este elaborarea unui nou model de plată a impozitelor și reforma bazei contractuale și a politicii contabile. Este posibil ca noul model să necesite separarea funcțiilor afacerii dvs. între diferite persoane juridice sau, invers, eliminarea unor părți inutile din procesul de afaceri.

Etapa 3 a optimizării impozitelor - dezvoltarea mecanismelor de reglementare a uniformității și dimensiunii plăților de impozite pentru modelul creat.


Obține o consultație gratis